Wróć do strony głównej

KADRA INFO

Istniejemy ponad 19 lat. Życie nauczyło nas, że udany wypoczynek to nie tylko miejsce, hotel, program, to przede wszystkim LUDZIE, którzy tworzą wspaniały wypoczynek i niezapomniane wspomnienia z wakacji.

Osoby zatrudnione przez nas na stanowisku kierownika i wychowawcy kolonijnego muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje określone w ustawie z dn. 9 grudnia 2009 r. o systemie oświaty (DZ.U.2009 nr 1696) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznia 1997 r. Cała kadra pedagogiczna zawsze jest zgłaszana i zatwierdzana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Ponieważ właściwi opiekunowie to gwarancja bezpiecznego i udanego wypoczynku Państwa dzieci - dokładamy wszelkich starań, aby na nasze kolonie trafiali najlepsi.

Oto zasady jakimi się kierujemy:

Wymogi określane w przepisach są dla nas tylko warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym aby wyjechać z Państwa dziećmi jako BUT-Kadra.

Stosujemy kilkustopniowy proces rekrutacji kadry kolonijno-obozowej. Najpierw bardzo starannie weryfikujemy ich referencje i kwalifikacje. Po przejściu wstępnego etapu przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna i na końcu krótki egzamin z praktycznego zastosowania ich wiedzy.

Oczywiście dzięki wieloletniemu doświadczeniu posiadamy już duży zasób stałej, sprawdzonej kadry, która współpracuje z nami od lat i wielokrotnie dowiodła swoich umiejętności.

Opiekunów pracujących z nami po raz pierwszy wysyłamy pod nadzorem naszej sprawdzonej, znanej BUT-Kadry. Jeśli to tylko możliwe staramy się aby BUT-Karda była zawsze zróżnicowana wiekowo tak aby wypoczynek Państwa dzieci odbywał się zgodnie z zasadą BEZPIECZNIE I CIEKAWIE.

KTO JEST KIM NA KOLONII?

BUT KADRA - to przede wszystkim pasjonaci i profesjonaliści w zakresie pracy z młodzieżą. Przez te lata, nasze Biuro wypracowało bazę "najlepsi z najlepszych" z której rekrutowani są opiekunowie i kierownicy na nasze kolonie.

BUT RATOWNIK - jest na naszej każdej imprezie. Posiada aktualne uprawnienia WOPR. Zapewnia naszym uczestnikom bezpieczną kąpiel w akwenach otwartych i zamkniętych.

BUT KIEROWNIK -to osoba znająca całokształt spraw związanych z organizacją, bowiem od jego umiejętności zależy właściwe prowadzenie kolonii. Powinien mieć autorytet i stwarzać atmosferę równowagi. Do niego należy nadzór nad organizacją życia kolonijnego oraz podejmowanie wszelkich decyzji wychowawczych. Kierownik placówki odpowiedzialny jest za właściwy poziom prac, dający bezpieczeństwo zdrowia i życia młodzieży.

BUT WYCHOWAWCA - zgodnie z naszymi zasadmi jest: pomysłowy, sympatyczny, ostrożny, przewidujący. To młoda osoba z doświadczeniem pedagogicznym lub w pracy z młodzieżą, posiadająca wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, bowiem to ona odpowedzialna jest za zdrowie oraz życie wychowanków. Zgodnie z wytycznymi MEN pod jego opieką pozostaje nie więcej niż 15 osób. To osoba pełna pasji, pozytywnej energii, potrafiąca przelać ją na uczestników kolonii. W zależności od specyfiki obozu, BUT wychowawcy to pasjonaci: sportów wodnych, ekstremalnych, jazdy konnej, tańca, fitnessu, plastycy, zawodowi fotografowie, wizażyści, twórcy gier miejskich, street artu, zawodowo jeżdżący na desce i rolkach oraz wiele innych których nie sposób wyliczyć.

Dzięki naszemu doświadczeniu, wyjedziesz na bezpieczne, niezapomniane wakacje pod okiem najlepszej kadry!

Odpowiedzialność, fajni ludzie i dobra zabawa, to nasza gwarancja!!!